Ce se întamplă cu spațiile verzi din Sectorul 1?!

822

Mai multe voci au susținut că noul PUZ coordonator al Sectorului 1 ar distruge spațiile verzi sau că ar da posibilitatea defrișării Pădurii Băneasa. Daca ne uitam pe Plansa de Reglementari citim Regulamentul putem trage concluzia că Planul Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 1 crează un mecanism, o strategie la nivelul întregului teritoriu pentru a creiona un sistem bine organizat, atât de spații verzi, cât și un sistem  multifuncțional,  prin care toți locuitorii Sectorului 1 să poată beneficia pe termen lung.

Teritoriul Sectorului 1 are o serie de disfuncționalități, din punct de vedere al spațiilor verzi existente (peisaje degradate, necorelarea lor cu zonele de locuit și cele mixte, etc.), pe care Planul Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 1 își propune să le amlioreze și, de asemenea, să crească suprafață verde a Sectorului 1.

Planul Urbanistic Zonal Coordonator al Sectorului 1 vine cu următoarele obiective (stipulate cu precădere în Art. 45. Spații verzi și plantate din Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației în cauză):
– încurajează crearea de spații verzi și plantate, atât private cât și publice;
– conservă și protejază spațiile verzi existente prin interzicerea și obligativitatea menținerii acestora;
– condiționează realizarea și autorizarea construcțiilor noi, prin amenajarea de spații verzi cu suprafața de minim 20% pe ternurile mai mici sau egale de 1 000 mp, respectiv 30 % pe ternurile mai mari de 1 000 mp;
– promovează amenajarea spațiilor verzi de tip scuar sau parc cu acces nelimitat înscrise în cartea funciară, de către dezvoltatori privați;
– interzice diminuarea suprafeței de spațiu verde situat perimetral blocurilor de locuințe colective, etc.

Citește și: Primarul Tudorache va amenda tot sectorul 1 în 2020

Spațiile verzi au un impact major în ceea ce privește calitatea vieții și starea de sănătate a polulației, însă nu doar atât. Spațiile verzi, mai ales în zonele urbane, contribuie la bunăstarea unui mediu ecologic stabil și  sustenabil.

În acest context, Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane stabileşte că „Statul recunoaşte dreptul fiecărei persoane fizice la un mediu sănătos, accesul liber pentru recreere în spaţiile verzi proprietate publică, dreptul de a contribui la amenajarea spaţiilor verzi, la crearea aliniamentelor de arbori şi arbuşti, în condiţiile respectării prevederilor legale în vigoare” (art. 2).

Dezvoltarea urbană presupune o strategie amplă și nu se rezumă doar la introducerea și implementrarea unei funcțiuni (de zona verde). Ne dorim cât mai multe parcuri, spații pentru a ne petrece timpul liber, însă toate acestea ar trebui gândite unitar,  pe termen lung.