Judecătorii constată nereguli în cazul avizului prin care se dădea liber la construit în parcul Herăstrău și pădurea Băneasa: Sunt zone ce asigură calitatea aerului și reducerea poluării

370

Etapa de informare a cetățenilor din Sectorul 1 și de dezbatere publică a avizului de mediu pentru PUZ Sector 1, prin care deveneau construibile părți din Parcul Herăstrău și Pădurea Băneasa, a constat doar într-un anunț publicat în cotidianul Național, la pagina 12.

Constatarea aparține Tribunalului București, care a suspendat avizul de mediu pentru PUZ Sector 1, la solicitare a 5 ONG-uri: Asociația Salvați Bucureștiul, Fundația Eco-Civica, Asociația Salvați Cartierele Dămăroaia și Bucureștii Noi, Asociația Cartierul Rezidențial Drumul Stegarului – Odăi și Asociația Protecția Lacului Băneasa. Decizia instanței nu este definitivă.

“Pârâții (Primarul Sectorului 1, Primăria Sectorului 1 și Agenția pentru Protecția Mediului București – n.red.) au susținut îndeplinirea acestor condiții legale doar cu un extras din ziarul Național în care apare publicat, la pagina 12 la capitolul Diverse anunțul referitor la faptul că Sectorul 1 al municipiului București înștiințează persoanele interesate asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru PUZ și declanșarea etapei de încadrare, prima versiune a planului putând fi consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului.

Trecând peste faptul că anunțul instituției este insesizabil și mai mic si decât un anunt imobiliar, din cuprinsul acestuia nu rezultă respectarea procedurii enumerate mai sus. De subliniat faptul că pârâții nu au atașat alte dovezi în susținerea procedurii publicității operației de avizare și cu atât mai puțin a consultării efective a populației afectate de modificarea PUZ. Procedura consultării efective a populației este reglementată și etapizată de actul normativ menționat (HG nr . 1076/ 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe – n.red.),” motivează judecatorii.

“Neînțelegeri și confuzii”

ONG-urile mai semnalaseră și faptul că sunt situații care atrag eventuala nulitate a actelor contestate prin nerespectarea dispozițiilor din Codul Silvic – referitoare la interzicerea includerii pădurilor în intravilan, sau interzicerea schimbării destinației, reducerea suprațetelor ori strămutarea spațiilor verzi.

“Ori, din actele contestate și anexele acestora, deși pârâții arată că există o neînțelegere și confuzie în ceea ce privește spațiile afectate, tribunalul constată că zonele vizate cuprind și spații cu posibile restricții de la astfel de proceduri.

Citește și: Super-tomograful care depistează COVID în 5 minute, blocat la Balș. Joc politic în pandemie

În ceea ce privește creșterea demografică susținută de primărie, aceasta, la rândul ei trebuie să atragă o creștere a zonelor verzi împădurite și nu reducerea lor.

Fără a prejudeca fondul, în ceea ce privește paguba iminentă, instanța reține că s-a făcut dovada prejudiciului material viitor și previzibil. Astfel, în speță, prejudiciul este reprezentat de defrișarea pădurii Băneasa, a parcului Herăstrău, zone ce asigură calitatea aerului, reducerea poluării în zonă și în tot municipiul București, în zonele limitrofe,” motivează instanța.

Contradicția din acte

Judecătorii au mai constatat o contradicție între actele administrative contestate și actele normative emise în domeniu începând cu anul 2004 care prevăd obligația unităților administrativ-teritoriale și a celorlalte instituții de resort de a asigura și majora suprafața terenurilor ocupate cu păduri, a spațiilor verzi,etc. pe locuitor.

“În consecință, tribunalul constată că executarea imediată a actelor administrative contestate poate aduce prejudicii însemnate și ireversibile calității vieții locuitorilor din zonele limitrofe, a spațiilor protejate de lege.

Măsura suspendării actelor administrative, în contextul conturat, nu este de natură a crea un prejudiciu pârâților care au, la rândul lor, obligații în sensul protejării populației și a mediului înconjurător și, în plus, măsura dispusă prin prezenta este în acord și cu Recomandarea nr. R (89) 8 adoptată de Comitetul de Miniștri din cadrul Consiliului Europei la data de 13 septembrie 1989, referitoare la protecția jurisdicțională provizorie în materie administrativă, în cuprinsul căreia se arată că executarea imediată și integrală a actelor administrative contestate sau susceptibile de a fi contestate, poate cauza, în anumite circumstanțe, un prejudiciu ireparabil, pe care echitatea îl impune să fie evitat în măsura posibilului,” conchide Tribunalul București.

“Se creează o îndoială serioasă”

În concuzie, instanța a reținut că s-au dovedit împrejurări legate de starea de fapt și de drept de natură să creeze o îndoială serioasă în privința legalității actelor administrative contestate, aparența rezultată din probele administrate fiind celor 5 ONG-uri și necesitând o dezlegare a litigiului pe fondul cauzei, care impune însă în prezent lipsirea actelor administrative de caracterul lor executoriu, respectiv de trecerea în etapa următoare a proiectului de modificare a PUZ.

“Pentru considerentele expuse și în baza dispozițiilor legale enumerate, precum și a art. 14 din Legea nr. 554/2004, Tribunalul va admite cererea formulată și va suspenda executarea Deciziei nr. 3/23.03.2020 și Avizului de mediu emise de Agenția pentru Protecția Mediului, până la pronunțarea instanței de fond,” decide Tribunalul.

Decizia este executorie și poate fi contestată cu recurs.